Rejestracja na platformie B2B TARGROCH!

Wypełnij wszystkie pola aby dokonać poprawnej rejestracji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA (Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, biuro@targroch.pl, (+48) 146636104)
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • zarejestrowanie konta kontrahenta na internetowej platformie sprzedażowej www.b2b.targroch.pl,
  • realizacja umowy sprzedaży towaru na internetowej platformie sprzedażowej www.b2b.targroch.pl za pośrednictwem formularza płatności oraz realizacja obowiązków prawnych Administratora,
  • cele analityczne, tj. badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora.
 4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych na podstawie, którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe jest:
  • marketing usług własnych,
  • podtrzymanie działania strony internetowej,
  • analiza i tworzenie statystyk ruchu użytkowników na stronie sklepu internetowego,
  • zabezpieczenie roszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa Administratora.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą lub mogą być:
  • dostawca usług serwerowych,
  • podmioty świadczące usługi serwisu strony internetowej i zamieszczonych na niej treści,
  • podmiot świadczący pośrednictwo w płatnościach.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do:
  • zakończenia działalności przez Administratora w zakresie prowadzenia internetowej platformy sprzedażowej,
  • czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia konta,
  • terminu przedawnienia należności podatkowych wynikających z płatności dokonywanych na rzecz Administratora oraz terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.
 9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu www.targroch.pl jak i założenia konta, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość korzystania z forum z poziomu Użytkownika w tym zamieszczania postów i przeglądania treści udostępnionej Użytkownikom.
 10. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale podejmowanie decyzji nie następuje w sposób zautomatyzowany. Państwa dane są wprowadzane bezpośrednio do systemu informatycznego, który przetwarza je w sposób zautomatyzowany jedynie w celu rejestracji konta Klienta, realizacji zamówienia i rozliczeń z tytułu płatności za sprzedany Państwu towar.

Zapoznałem się z regulaminem b2b.targroch.pl, polityką prywatności oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez „TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA.